Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Beroepschrift indienen

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Beroepschrift indienen

Beschrijving


U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

Lees verder bij tabblad aanvragen.

Aanvragen

Voorwaarden:

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

 • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente of
 • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld sommige omgevingsvergunningen voor een rijksmonument.

Aanpak:

Zo dient u een beroepschrift in:

 • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
 • Vermeld in uw beroepschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening

Termijn:

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

Wetgeving

Ondernemersplein

Logo Ondernemersplein.nl