Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

Beschrijving


Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking kunt u, binnen 6 weken na bekendmaking van de beschikking, gratis een bezwaarschrift indienen. Dit kan online via DigiD, of door een brief te schrijven. 

Wilt u bezwaar maken tegen een ander besluit, lees dan verder bij bezwaarschrift indienen en/of bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen.  

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de aanslag gelden. Uw bezwaarschrift tegen de gemeentelijke heffingen betekent niet dat u niet hoeft te betalen.

Lees verder bij tabblad aanvragen.

Aanvragen

Online bezwaar indienen

Hiervoor heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig. Klik hieronder op de knop 'Regelen of aanvragen met DigiD'.

Schriftelijk bezwaar indienen

Stuur uw bezwaarschift naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beschikking waartegen u bezwaar wilt maken of een kopie van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

Aanpak:

Als u voor iemand anders een bezwaarschrift indient heeft u wel een machtiging van deze persoon nodig.

Termijn:

U moet binnen 6 weken nadat de beschikking is genomen bezwaar maken. Dit is de wettelijke bezwaartermijn. Wanneer uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet in behandeling genomen en niet ontvankelijk verklaard. Als u het per post indient bent u op tijd als u het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u een beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding. Als u redelijkerwijs niet in staat was om tijdig bezwaar te maken of beroep in te stellen. De concrete reden moet zich wel binnen de termijn voordoen.

Voor belastingzaken geldt een afwijkende beslistermijn. De termijn is afhankelijk van het moment waarop u bezwaar maakt. In het algemeen geldt dat de beslissing op bezwaar moet worden genomen binnen het kalenderjaar waarin u uw bezwaarschrift indient. Wanneer u echter bezwaar maakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, dan volgt de beslissing op bezwaar binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Voor belastingzaken is er geen onafhankelijke hoorcommissie. Als u desondanks behoefte heeft aan een hoorzitting, kunt u dat aangeven in uw bezwaarschrift.

Kosten

Bezwaar maken is gratis.

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Meer hierover leest u bij 'Beroepschrift indienen'.

Wetgeving

Ondernemersplein

Logo Ondernemersplein.nl