Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Klacht over de gemeente indienen

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Let op:Heeft u een klacht...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Klacht over de gemeente indienen

Let op:

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over zwerfafval of een kapotte lantaarnpaal? Maak dan een Melding openbare Ruimte.

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing die de gemeente heeft genomen? Ga dan naar Bezwaarschrift indienen

Beschrijving


Het kan zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert. Of u bent niet te spreken over hoe een medewerker van de gemeente zich tegenover u heeft gedragen. U kunt dan online of schriftelijk een klacht over de gemeente indienen. Uw klacht richt u aan het verantwoordelijke bestuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Nadat uw klacht ontvangen is, krijgt u de kans om uw verhaal te doen. Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing over uw klacht. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Lees verder bij tabblad aanvragen.

Aanvragen

De klachtencommissie heeft de volgende samenstelling.

Voorzitter: De heer mr. A.H.C.M. Spapens

Leden:

 • De heer G.M. Goossens
 • De heer mr. B. de Clonie MacLennan
 • Mevrouw mr. I.R.G.W. Verschuuren
 • Mevrouw mr. J.M. Smet

Secretariaat: Mevrouw Y. Visser en mevrouw L. Gubbels.

Het secretariaat is tijdens kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 14 040 en is gevestigd in de tijdelijke locatie van het gemeentehuis aan de Stationsstraat 33 in Geldrop.

Voorwaarden:

U kunt voor iemand anders een klacht indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Aanpak:

U dient uw klacht in bij het bestuursorgaan waartegen uw klacht zich richt. Dit kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Wanneer u een klacht heeft over een ambtenaar, richt u uw klacht aan het college van burgemeester en wethouders.

Online klacht indienen

Voor het indienen van een klacht kunt u een online formulier gebruiken. Hiervoor heeft u uw DigiD-inloggegevens of eHerkenning-gegevens nodig. Klik onderaan op de knop 'Regelen of aanvragen'.

Schriftelijk klacht indienen

Als u schriftelijk een klacht wilt indienen, stuurt u uw brief naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
T.a.v. het verantwoordelijke bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Uw brief moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • een omschrijving in eigen woorden van de gedraging van de ambtenaar of het bestuursorgaan waartegen de klacht gericht is;
 • uw handtekening.

Het is verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die betrekking hebben op de klacht mee te sturen.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Na ontvangst van uw brief stuurt de secretaris van de Klachtencommissie u een ontvangstbevestiging.

De Klachtencommissie roept u meestal niet meteen op om de klacht inhoudelijk te bespreken. Zij stelt de ambtenaar of het bestuursorgaan eerst in de gelegenheid om met u in gesprek te gaan om de klacht op te lossen.

Als de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is opgelost, neemt de Klachtencommissie uw klacht verder in behandeling. Zij onderzoekt uw klacht en nodigt u uit om uw kant van het verhaal te vertellen op een hoorzitting. Ook degene(n) waarover u heeft geklaagd wordt/worden hiervoor uitgenodigd. Als u dat wenst, kunt u een adviseur meebrengen naar de hoorzitting. Van de zitting wordt een verslag gemaakt.

De Klachtencommissie komt vervolgens tot een advies. Dit advies verstrekt zij aan het het betreffende bestuursorgaan dat de uiteindelijke beslissing op de klacht neemt. Deze beslissing krijgt u toegezonden, met een kopie van het advies van de Klachtencommissie en het verslag van de zitting. Bij deze kennisgeving wordt ook de mogelijkheid aangegeven om de klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman.

Termijn:

In principe moet het bestuursorgaan binnen tien weken nadat het uw klacht heeft ontvangen over uw klacht hebben beslist. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken. De Klachtencommissie kan naar aanleiding van de klacht eventueel ook een aanbeveling doen aan het gemeentebestuur, bijvoorbeeld over verandering van een bepaalde werkwijze of over de organisatie.

Kosten

Aan het indienen van een klacht aan de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Interessante links

Wetgeving

Ondernemersplein

Logo Ondernemersplein.nl