Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Stimuleringsregeling recreatie en toerisme (subsidie)

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Let op:Vraag de subsidie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Stimuleringsregeling recreatie en toerisme (subsidie)

Let op:

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Beschrijving


Stimuleringsregeling recreatie en toerisme is een stimuleringsregeling om op het terrein van recreatie en toerisme meer samenwerking te ontwikkelen tussen de gemeente en de verschillende aanbieders. Deze stimuleringsregeling is er met name om kleinschalige initiatieven te ondersteunen.

Lees verder bij tabblad aanvragen.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Giel Kantelberg  

Voorwaarden:

Een product of activiteit moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De activiteit of het product is op het gebied van recreatie en toerisme en vindt plaats in de gemeente Geldrop-Mierlo of heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente.
  • De activiteit of het product is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
  • De activiteit of het product heeft een toegevoegde waarde op het toeristisch recreatieve product "Geldrop-Mierlo".
  • Er wordt ruimte bekendheid gegeven aan de activiteit of het product.
  • Meerdere partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de activiteit of het product.

De volledige stimuleringsregeling "Nadere regels stimulering recreatie en toerisme Geldrop-Mierlo 2013" vindt u bij meer informatie. Het aanvraagformulier vindt u bij formulieren.

Aanpak:

Jaarlijks stelt de gemeente een maximum te verstrekken subsidiebedrag vast. Voor 2017 is dit subsidiebedrag 5000 euro per aanvraag.

PDF-Formulier:

Termijn:

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Niet van toepassing.

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Interessante links

Ondernemersplein

Logo Ondernemersplein.nl