Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Subsidie voor vervangen van asbestdaken

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Subsidie voor vervangen van asbestdaken

Beschrijving


De gemeente geeft inwoners en bedrijven subsidie voor het vervangen van asbestdaken.
De subsidie geldt voor daken vanaf een oppervlakte van 35 m2. De bijdrage van de gemeente is 6 euro per m2 tot een maximum van 2000 euro.

Lees verder bij tabblad aanvragen.

Aanvragen

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met Sander van Zonsbeek

Voorwaarden:

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u moet in het bezit zijn van een sloopmelding
  • de asbest moet door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden
  • de sanering moet binnen een jaar zijn uitgevoerd
  • na het saneren moet u vrijgavebewijzen, stortbonnen en betaalbewijs kunnen overleggen. 
  • maximaal één aanvraag per eigenaar

Bedrijven kunnen ook aanspraak maken op belastingvoordelen zoals de energie investeringsaftrek, de milieu investeringsaftrek en de vrije afschrijving milieu investeringen.

Voor agrarische bedrijven is er ook nog een extra landelijke subsidieregeling maar dan moeten de nieuwe daken wel van zonnepanelen worden voorzien. Meer informatie leest u op de website www.asbestvanhetdak.nl

Aanpak:

Behandeling en toekenning vindt plaats op volgorde van datum aanvraag.

De subsidie kent een maximum beschikbaar budget, namelijk 30.000 euro. Zodra het beschikbare budget is benut vervalt de subsidie-verordening en worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Asbestverwijdering die voor 1 december heeft plaatsgevonden valt buiten deze subsidieverordening.

PDF-Formulier:

Kosten

Niet van toepassing.