Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Ondernemen in Geldrop-Mierlo

Als u zich in de gemeente wilt vestigen als bedrijf, een zaak aan huis wilt beginnen of financiering nodig heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. Hier vindt u een aantal zaken op een rij waar u...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ondernemen in Geldrop-Mierlo

Ondernemen

Als u zich in de gemeente wilt vestigen als bedrijf, een zaak aan huis wilt beginnen of  financiering nodig heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. Hier vindt u een aantal zaken op een rij waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Vestigen als bedrijf in de gemeente

Om u te vestigen als bedrijf heeft u geen vergunning nodig. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat. U heeft wel een meldingsplicht bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant. Controleer wel altijd of een activiteit op een bepaalde locatie is toegestaan. Neem contact op met Fanny van Breugel, de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente, om te controleren of u niet handelt in strijd met het bestemmingsplan. Lees meer over een bedrijf starten op ondernemersplein.nl. U vindt daar ook meer gemeentelijke informatie, bijv over aantallen gevestigde bedrijven in Geldrop-Mierlo.

Gezamenlijke website voor regionale bedrijfshuisvesting

Sinds 10 juni 2015 zijn er negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven gestart met één gezamenlijke website voor regionale bedrijfshuisvesting; www.1-loket.org. Op deze website kunt u zien welke vestigingsmogelijkheden er zijn binnen de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Lees ook het Persbericht programmering Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied (pdf, 4 MB) 

Retaildeal

Geldrop-Mierlo heeft op 18 november 2015, als één van de eerste gemeenten in Nederland, de Retaildeal met minister Kamp in Den Haag ondertekend. Hiermee geeft de gemeente de ondernemers het signaal dat we de toekomst van onze winkelgebieden belangrijk vinden en dat we er met hen samen aan willen blijven werken. De gemeente investeert de komende jaren enorm in onze beide centra. Niet alleen financieel, maar ook als het gaat om samenwerking, imagoverbetering en kwaliteit van en in de winkelgebieden. 

Bedrijf aan huis

U kunt zonder vergunning een bedrijf aan huis hebben in de dienstverlenende sector (administratief, kunstzinnig, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch). Voor lichaamsverzorgende beroepen is een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Kapsalons zijn uitgezonderd als een aan-huis-verbonden beroep. Zij mogen zich alleen vestigen waar het bestemmingsplan het toelaat. Andere voorwaarden voor aan-huis-verbonden beroepen vindt u bij het product bedrijf aan huis

Horecaonderneming

Horecaondernemers moeten een exploitatievergunning aanvragen. Ook krijgen zij te maken met de Wet Bibob en andere voorwaarden. 

Brainport Development

Brainport Development werkt met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven. Regionale bedrijven kunnen er terecht voor advies, financiering, startersvoorzieningen en bedrijfshuisvesting. Lees meer op www.brainport.nl

Wegwijzer Business Compass

Deze wegwijzer helpt de ondernemer aan de beste links en geeft antwoorden op de vraag over technologie ontwikkelingkapitaal of huisvesting? Kijk op www.businesscompassbrainport.nl 

Financiering technostarters

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) financiert en begeleidt starters in de industriële productie, medische technologie en ICT. BOM investeert met name in startende en groeiende ondernemingen maar ook op volwassen bedrijven met een innovatief karakter. Lees meer op www.bom.nl

Ondernemersplatform

Het ondernemersplatform pakt projecten op binnen de gemeente die ontstaan uit het economisch beleids- en actieplan van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het doel is om het ondernemersklimaat in Geldrop-Mierlo te kunnen verbeteren. Het platform bestaat uit de Federatie Ondernemers Geldrop, Geldrop-Mierlo's netwerk voor industrie (Gemini), Ondernemersvereniging Mierlo, de Kamer van Koophandel, de Horecavereniging en de gemeente. Nieuwe initiatieven zijn altijd van harte welkom. U kunt deze aandragen bij Véronique van der Zee.

Omgevingsvergunning

Bij bouw- of verbouwplannen: check eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig dan moet u een omgevingsaanvraag indienen bij de gemeente om een omgevingsvergunning te krijgen.  

Werkgeversondersteuning

Bij het Werkgeversplein Regio Helmond kunt u terecht met vragen over personeelsaangelegenheden. Specialisten helpen u verder met vragen over:

  • opleiden
  • proefplaatsingen
  • loonkostensubsidie
  • instroom
  • werving en selectie
  • ontslag en reintegratie

Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidie. Lees meer op www.werkgeverspleinregiohelmond.nl

Meetingpoint studenten en ondernemers

Heeft u voor uw bedrijf een uitdagende opdracht die intern op korte termijn niet te vervullen is? Schakel dan de hulp in van Meetingpoint Geldrop-Mierlo. Zij zoeken voor u de geschikte student. Meetingpoint heeft goede contacten met de regionale opleidingsinstituten. Ook studenten die graag werkervaring willen opdoen kunnen bij Meetingpoint Geldrop-Mierlo terecht. Bijvoorbeeld in de vorm van een stage of een afstudeeropdracht. Kijk voor meer informatie op www.meetingpoint-geldropmierlo.nl

Starten vanuit de bijstand of WW

Wie zelfstandig ondernemer wil worden vanuit een uitkeringssituatie, kan voor financiële steun een beroep doen op het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (zie Armoedebeleid). Wie wil starten met een ww-uitkering kan terecht op het Werkplein Regio Helmond, team zelfstandigen, telefoon (0492) 786780.

Uitkering werkloze 55+ ZZP'ers

Bent u een oudere zelfstandige (ZZP) en werkloos? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, kunt u mogelijk een beroep doen op een IOAZ-uitkering.

Financiële ondersteuning zelfstandigen

Als ondernemer in financiële nood, kunt u mogelijk een beroep doen op het besluit Bijstand Zelfstandigen. U kunt hiervoor terecht bij het Werkplein Regio Helmond.

Interessante websites

Ondernemersplein

Logo Ondernemersplein.nl